Čo sú HÓROVE USMERŇOVAČE ENERGIE?

Ut, 15/03/2016 - 00:11 -- košíček

Vezmite si akúkoľvek knihu o starovekej egyptskej kultúre a pozrite sa bližšie na sochy faraónov: uvidíte, že všetci zvierajú v rukách predmety podobné tyčiam. Ich korene smerujú do hlbín času...


Pre kňazov a faraónov Starovekého Egypta boli Hórove usmerňovače energie — kovové tyče naplnené rôznymi špeciálnymi materiálmi — nástrojom „dosiahnutia”, umožňujúc im dosahovať krok za krokom vývoj ich psychiky, energie a následne, fyzických schopností, evolúcia ktorých bola rozhodujúcim faktorom v príprave na vstup do „vzťahu s bohmi” prostredníctvom pyramíd.


Kráľ Mykerinus a jeho kráľovná. Táto socha ukazuje klasickú pozíciu. Stojac priamo, s ramenami držanými rovno po stranách, každá ruka zviera tyč a ľavá noha je mierne vpredu


Tieto tyče, s ktorými sa faraóni v priebehu svojho života nikdy nerozlúčili, boli harmonizéry dvoch základných tokov energie, ktoré Starovekí Egypťania nazývali BA a KA, zodpovedajúce Jing a Jang v Orientálnej tradícii. Pre Starovekých Egypťanov boli BA a KA dvomi zložkovými prvkami ľudskej entity, dvomi zdrojmi životnej energie. Zatiaľ čo patrične interagujú, životné funkcie organizmu sú zachované a tá osoba žije bez akýchkoľvek zvláštnych problémov. Pre riadenie energetickej rovnováhy v tele používali Starovekí Egypťania „Hórove usmerňovače energie” — tyče s rôznym obsahom.

Používanie týchto valčekov v značnom rozsahu pomáhalo faraónovi (alebo inému užívateľovi) zdokonaľovať jeho nervový, energetický a (ako dôsledok) imunitný systém, zlepšovať svoj zdravotný a fyzický stav, keďže tyče mali blahodárny účinok na tieto oblasti. Ich správne a systematické používanie umožňovalo faraónovi alebo kňazskému užívateľovi pripravovať sa na „Vzťah s Bohmi”.

Ak sa denne pravidelne dodržiavajú určité podmienky a robia sedenia, Hórove usmerňovače energie nielen korigujú, ale tiež stimulujú nervový, energetický a imunitný systém dotyčnej osoby, vytvárajúc predpoklady pre ich zlepšenie. Toto si vyžaduje prácu založenú na presnom pochopení toho, čo sú Hórove tyče a princípu, na ktorom fungujú, znalosti o cykloch aktivity v ľudskom energetickom systéme a množstve prvkov vytvárajúcich komplexný prístup, ktorého podstatnou súčasťou je interakcia s prírodnými zdrojmi energie, ako sú stromy, rieky, jazerá, more a hory.


Hórove usmerňovače energie sú tiež prostriedkom prevencie a liečby, poskytujúc pri určitých poruchách možnosť napraviť špecifické odchýlky od normy a pozoruhodne zlepšujú zdravotný stav dotyčnej osoby, keďže ovplyvňujú veľmi hlboko prebiehajúce fyziologické a energetické procesy. Je dôležité zdôrazniť, že vedomosti Starovekých Egypťanov sa nezakladali na mystických, astrologických alebo ezoterických náukách, ale na striktnom uchopení princípov, na ktorých je založený vesmír. Inými slovami, základom teoretických a duchovných výtvorov Starovekých Egyptských Zasvätencov sú na prvom mieste výhradne Vedomosti a nie viera.

Táto fotografia, odfotená v Metropolitnom múzeu v New Yorku na jeseň v roku 1999, zobrazuje tyče faraóna Pepiho II

Potrebné je pochopiť účel Faraónov a Kňazov v starovekom Egypte. Boli tu kvôli udržiavaniu komunikačného spojenia medzi božskými učiteľmi a pozemšťanmi ako pokus spomaliť rýchly pád do materializmu prostredníctvom vedenia človeka v jeho duchovnom vývoji až kým nepreruší cyklus reinkarnácie.


Pyramídový komplex Egypta bol vybudovaný ako Dom Zasvätenia, kde novici mohli prechádzať rôznymi stupňami zasvätenia pod záštitou Rituálneho Kňaza.

Aby bol človek pripravený podujať sa na túto úlohu, je potrebné zachovať všetky aspekty ľudského tela v optimálnom stave, očistené od všetkých fyzických nedokonalostí a obzvlásť rozvíjať psychické schopnosti. To umožňovalo týmto osobám vidieť dopredu, chopiť sa príležitostí vykonávať plány, ktoré si želala vykonať duša počas príslušného života, a pomáhať v celkovom vývoji a vedení ľudstva.


Pre komunikáciu s božskými učiteľmi bolo potrebné pochopiť vnútorné úrovne a byť schopný nimi navigovať bez toho, aby sa človek dostal pod vplyv rôznych entít, ktoré lovia na nižších astrálnych úrovniach a snažia sa oklamať neskúsených a slabých.

Všetci tí, ktorí mali rozhodujúci podiel na vláde v krajine museli ukázať, že sú toho hodní ešte predtým, než mohli zastávať úrad, prechádzaním rôznymi stupňami zasvätenia, zahŕňajúce mnohé skúšky vytrvalosti a úprimnosti. Týmto spôsobom sa udržiavali základy starovekých ríš pevne zakotvené a tak bolo možné podporovať proces duchovného vývoja človeka.

 

Znovunájdené Tajomstvo

Pyramídy, ktoré dlho dráždia ľudskú predstavivosť, boli postavené v rôznych častiach sveta (http://www.bibliotecapleyades.net/esp_piramides_mundo.htm), formujúc vlastné systémy, ale mali by sme náš výpočet začať preskúmaním obrovského komplexu Veľkých Pyramíd, nachádzajúcich sa nielen v egyptskej Gíze.

Samotná pyramída, jej tvar a konfigurácia, má extrémne zvláštnu štruktúru, a kuriózne javy, ktoré boli pozorované v komorách pyramíd naznačujú, že tu prebieha nejaký druh energetických procesov. Dnes je našou úlohou pokúsiť sa pochopiť princípy za týmito procesmi.

Pravdepodobne ste už počuli, že v pyramíde existujú určité miesta, kde sa potraviny biologického pôvodu zachovajú veľmi dlhú dobu. A sú tam tiež komory, kde ak niekto zostane dlhší čas, zažíva nesmierny pocit nepokoja.

Avšak, sú tam aj oblasti, ktoré vyvolávajú pocity rôzneho druhu: pozitívne a stimulujúce tvorivú činnosť a podporujúce intuíciu.

 

 

Pyramídy predstavujú rad hádaniek, z ktorých jedna je dôvod, prečo boli postavené. Boli sme učení vnímať ich ako hrobky faraónov, ale dodnes nebol objavený hrob v žiadnej pyramíde. Taký hrob jednoducho neexistuje. Vyvstáva teda otázka, za akým účelom boli tieto gigantické stavby postavené, ak nie na velebenie faraóna ako zástupcu Boha na Zemi?


Aby sme našli odpoveď na túto otázku, mali by sme začať so skúmaním princípov ležiacich za myšlienkou postaviť pyramídy. Kľúč k pochopeniu zákonov, ktoré vytvorili základ prestavbu pyramíd poskytli dosky, na ktorých podľa legendy, starí Egypťania zanechali svoje znalosti.

Na začiatku storočia Quibellova výprava do Sakkáry objavila hrobku staroegyptského architekta Hesy-Ra, z ktorej vytiahli sadu drevených reliéfnych dosiek (viď obrázok).

Tieto dosky sa napriek pochybnostiam ukázali byť niečím jedinečným. Možno na nich nájsť niekoľko vrstiev informácií s kľúčom k poznaniu skutočnosti, že starí Egypťania poznali všetko o zlatom reze dlho pred Pytagorasom (viď obrázok dole).

Zlatý rez je dobre známy numerický pomer. Zlatý rez vznikne rozdelením úsečky na dve časti tak, že pomer väčšej časti k menšej je rovnaký ako pomer celej úsečky k väčšej časti. Hodnota tohto pomeru je 1.618034, alebo inverzne 0,618034. (Poznámka: presný rozdiel medzi týmito dvoma číslami je 1. Môže byť tiež definované ako riešenie kvadratickej rovnice x^2-x-1=0)

Dnes už vieme z doposiaľ urobených meraní, že princíp zlatého rezu bol použitý pri stavbe všetkých veľkých pyramíd.

Ďalšou otázkou je prečo práve zlatý rez? Nie je totiž ľahké vytvoriť štruktúru akou je pyramída. Na to musíte mať konštrukčné technológie vhodné pre tento účel, keďže jej geometrická štruktúra obsahuje iracionálne pomery zlatého rezu, s ktorými sa pracuje ťažšie ako s bežnými celými číslami. Je potrebné zdôrazniť, že všetky hudobné stupnice sa riadia rovnakým pravidlom zlatého rezu. Pamätajte si, čo sa hovorí v evanjeliu: "Na počiatku bolo Slovo" – a slovo je zvuk (vlnový proces charakterizovaný frekvenciou). A v prípade, že slová z reliéfnych dosiek z hrobky Hesy-Ra zo Sakkáry charakteristickými pre 3. dynastiu, majú v sebe nielen slovný význam ale sú aj nosičmi frekvencií.

Jeden nemôže existovať bez druhého. To je zásada. Na záver vyplýva, že princípy zlatého rezu, na ktorých sú postavené veľké množstvá objektov v biologickom svete, nesie veľmi hlboký, zásadný význam. A nie je náhodou, že najmä v ľudskom tele môžeme nájsť zákon zlatého rezu v mnohých rôznych variantoch, pri ktorých sa človek môže len čudovať, že príroda nás stvoril práve týmto spôsobom.

Kosti prstov, tri v rade, tri diely kostí na paži (vzťah dĺžok) – prvky zlatého rezu. Srdce bije v tomto rytme a tlačí krv do aorty, pričom časť zanecháva v komore. Všetko podľa zlatého rezu. Tyčinky a čapíky oka, slimačia ulita (pomer dĺžky špirály), štruktúra celého kostrového rámca – skúmaním štatistických priemerov vždy dostaneme zlatý rez. Dokonca aj dynamika neurónových štruktúr v určitých duševných stavoch dodržiava rovnaký zákon.

Môže to byť naozaj náhoda, alebo zvláštnosť ľudstva samého? Nie, rovnaký princíp upravuje obežné doby planét v slnečnej sústave, hudobné stupnice sa riadia týmto pravidlom, systém chemických prvkov a naozaj všetko, čo súvisí s prírodnými systémami riadi zlatý rez.

Môžete mať pocit, že ľudské bytosti boli vytvorené podľa nejakej normy. Bolo by správne povedať, že ľudské bytosti nemohli byť vytvorené inak z toho jednoduchého dôvodu, že sa objavili v prostredí, ktoré sa riadi parametrami a hodnotami zlatého rezu s priamou súvislosťou s tým, čo nazývame "harmonická rezonancia".

Skutočná myšlienka využitia zlatého rezu v architektúre dnes, spolu s vytvorením "pyramídových komplexov energetických štruktúr", je hlavným prvkom pri riešení problémov ekológie bývania, ekológie mentálneho prostredia, a v tomto procese prichádza k pochopeniu zákonov prírody. Toto je veľmi kľúčovou otázkou, uznanie a realizácia týchto zákonov, ktoré by mohli byť na začiatku nášho výstupu na ďalšie priečky evolúcie. V túto chvíľu však popíšeme len to, čo sú v zásade pyramídy.

Pyramídy sú:

• silné kozmické antény

• kamenné modely energetických štruktúr človeka a vesmíru, mechanizmy pracujúce pomocou týchto dvoch energií

• veľmi výkonné generátory kozmickej energie pôsobiace na rôznych rovinách

Pyramídové energetické stavby, ktoré podľa pozície slúžia na:

• organizáciu a stimuláciu evolučných procesov v biosfére a v ľudskom vedomí vniknutím do prírodných tokov kozmickej energie

• reorganizáciu a korekciu ľudskej energetickej štruktúry, aby bolo možné stimulovať vnútorné energetické, bio-fyzikálne a fyziologické procesy, ktoré na oplátku poskytujú príležitosť objaviť a aktivovať vnútorné zdroje ľudskej psychiky, zvýšenie duševného potenciálu

• majú pozitívny vplyv na imunitný a nervový systém, čo vedie k ich zlepšeniu

• zlepšenie ľudského energo-ekologického prostredia, zvýšeniu a zlepšeniu energetického stavu na mieste, kde stojí pyramída a ako dôsledok šírenia pyramídových štruktúr po celom svete, reorganizácii energetických štruktúr planéty v najbližších 10-15 rokoch

- pokračovanie -


Všetky časti postupne nájdete na tejto adrese.

Valerij Uvarov

Zdroj: http://www.bibliotecapleyades.net/

Preklad: PH, Ninive

Korektúry: Yezid

UPOZORNENIE: Používanie produktov ponúkaných na subdoménach ENERGIAZIVOTA.SHOPCEZOKNO.SK a ENERGIAZIVOTA.KOSICEK.SK je na vlastnú zodpovednosť, uvedené produkty nie sú zdravotníckymi prístrojmi a nenahrádzajú lekársku liečbu, ani konzultáciu s odborníkom.