Hórove tyče CRYSTAL základné

Hórove tyče Crystal majú rovnaké vlastnosti ako Hórove tyče Mono, ale líšia sa v špecifickom účinku vzhľadom k heterogénnej štruktúre kryštálov.

Hórove tyče Crystal sú špeciálnym typom spomedzi ostatných tyčí, obsahujú niekoľko monokryštálov kremeňa, ktoré majú určitý vzor plôšok. Kryštály sa vyberajú podľa určitých kritérií a používajú niektoré kombinácie plôšok pre tyče Crystal, aby bolo možné získať nástroj na nápravu problémov spojených s prerušením srdcového rytmu.

Funkcie srdca sa vyznačujú periodickým sledom dvoch protiľahlých stavov myokardu: napnutím (systolický) a uvoľnením (diastolický).

Harmonické fungovanie srdca je spojené s určitým súborom protikladov v srdcovom cykle, ako je napätie a uvoľnenie srdcového svalu.

Je známe, že človek má určitú srdcovú frekvenciu, pri ktorej je dĺžka systoly, diastoly a celého cyklu navzájom v pomere zlatého rezu.

Táto „zlatá“ frekvencia je prakticky rovná rytmu srdca zdravých ľudí s fyzicky aktívnym organizmom v stave pokoja. „Zlatý“ režim zásobovania krvi pre celý organizmus (a samotné srdce osobitne) je najúspornejší v porovnaní s inými režimami, ktoré zodpovedajú rôznym úrovniam fyzickej aktivity.

Kremenné monokryštály v Hórových tyčiach Crystal, vybrané a pripravené v špeciálnom „Zlatom pomere“ tak, že ich frekvencia odpovedá kontrakciám srdcového svalu, čím sa srdcový rytmus prispôsobí na „zlatý režim“. Výsledkom je, že režim krvného zásobovania celého organizmu (a srdca) sa stáva ekonomickejší a kontrakcie rytmickejšie, šetria sa srdečné zdroje energie. Takže Hórove tyče Crystal sú vhodné na korekciu problémov vyplývajúcich z arytmie.

Všetky druhy Hórových tyčí, a tiež materiály z ktorých sú medené a magnetické časti, rovnako ako aj vložky s medeno-zinkovými plátmi, absolvujú 12-denné cykly expozície vo Veľkej pyramíde, postavenej špeciálne pre tento účel. To dáva Hórovým tyčiam špeciálne vlastnosti umožňujúce im sa naladiť na ľudský organizmus rýchlo a hlboko.

Základné balenie obsahuje: Hórove tyče CRYSTAL, špeciálne pásky, určené na držanie Hórových tyčí cez noc, bavlnený obal na Hórove tyče, certifikát.

Dôležité informácie nájdete i ›› v našom blogu.

›› Obráťte sa na nás s otázkami, sme tu pre Vás 7 dní v týždni.

235,16 €
Sekcia: 
Vaše hodnotenie: 
☥: 

UPOZORNENIE: Používanie produktov ponúkaných na subdoménach ENERGIAZIVOTA.SHOPCEZOKNO.SK a ENERGIAZIVOTA.KOSICEK.SK je na vlastnú zodpovednosť, uvedené produkty nie sú zdravotníckymi prístrojmi a nenahrádzajú lekársku liečbu, ani konzultáciu s odborníkom.