Hórove tyče MONO základné

Hórove tyče obsahujú monokryštalický kremeň.

Tento typ tyčí bol určený pre kňazských liečiteľov.

Energetický plášť vytvorený týmto typom tyčí má na jednej strane silný stimulujúci a harmonizujúci vplyv na pacienta, na druhej pôsobia ako implementátory myšlienkových programov pochádzajúcich z liečiteľovho vedomia.

Zatiaľ čo majú všetky kvality Hórových tyčí s malozrnnými kremennými kryštálmi, Hórove tyče MONO majú niekoľko dôležitých rozdielov:

Po prvé: Hórove tyče MONO majú silnejší impulz založený na báze stimulačného efektu pôsobiaceho na energetické štruktúry človeka. V dôsledku toho, ak je tento typ Hórových tyčí používaný ľuďmi so slabým energetickým systémom, môže vyvolať syndróm bolesti v problémovej oblasti. To je vzhľadom k zvýšeniu prebytku energie v oblasti prerušenia. Ak nejaký energetický kanál narušil bio-energetické rytmy a nemá potrebnú vodivosť, potom výsledný prebytok energie spôsobuje pocit opuchnutia alebo tlaku v mieste problému, ktorý sa môže vyvinúť do bolesti. Z tohto dôvodu sa neodporúča pre ľudí, ktorí utrpeli srdcový infarkt alebo mozgovú príhodu.

Po druhé: v interakcii s energetickou štruktúrou človeka (aurou), Hórove tyče spúšťajú proces vnútorného skenovania organizmu užívateľa, po ktorom energetický systém (aura) sama o sebe začne pracovať na konkrétnej patológii v organizme. Kvôli tomuto si veľa používateľov Hórových tyčí MONO všimlo pocity chvenia, alebo rôzne druhy šklbania v lokalizovaných (problémových) zónach. Monokryštály používané v týchto Hórových tyčiach sú starostlivo vyberané podľa osobitých kritérií.

Po tretie: vzhľadom na homogénnu štruktúru monokryštálu umiestneného v Hórovych tyčiach MONO, ich vplyv na elektromagnetické a energetické kapsule (polia) ľudského organizmu stimuluje organizmus k vytváraniu energetického kokónu okolo tela. Táto energia nabáda ku kontrole myslenia. To je presne dôvod, prečo bol v mnohých starovekých civilizáciách kremeň posvätným minerálom, zatiaľ čo Hórove tyče z monokryštálov boli neoddeliteľnou súčasťou života a činnosti kňazských liečiteľov. V podstate Hórove tyče MONO sú niečo ako myšlienkové zosilňovače, ktoré umožňujú upriamiť psychickú energiu (impulz) na plnenie konkrétnych úloh – zastaviť či potlačiť niektoré negatívne procesy v organizme, napríklad. Tieto tyče otvárajú špeciálne možnosti, ale je veľmi dôležité, aby používateľ poznal nutnosť ovládania smeru a kvality svojich myšlienok.

Užívatelia pracujúci s nimi pravidelne (najlepšie pri mori alebo v lese), za tri týždne vytvoria až 3 metrový obal (auru) okolo seba, úplne obnovia svoju energetickú bilanciu. Nemáme k dispozícii žiadny iný nástroj, ktorý by dnes mal takýto účinok. Vlastníci takejto aury môžu vziať chorého človeka do svojho energetického poľa a pôsobiť na poruchy v tele pacienta, bez použitia svojich rúk (bez priechodov), jednoducho a výlučne silou myšlienky, s predstavou, čo by sa malo udiať v chorom orgáne. To otvára zásadne odlišné možnosti pre diagnostiku a liečbu chorých a pre rozvoj parapsychologického potenciálu. To bolo nepriamo popísané v Poliklinike Medicínskeho centra Prezidenta Ruskej Federácie v Moskve.

Počas experimentu s Hórovými tyčami, boli na nahrávke elektroencefalografu (EEG) zaregistrované zmeny v bio–elektrickej aktivite mozgovej kôry. Hoci Hórove tyče boli držané len počas piatich minút, prístroje zaznamenali:

1. Hladké zmeny bioelektrickej aktivity mozgovej kôry
2. Zníženie asymetrií medzi hemisférami v zadných častiach
3. Alfa – rytmus s frekvenciou 10HZ, ktorý sa stal stabilnejší vo všetkých častiach mozgovej kôry (N.B. alfa – vlnenie sa nachádza len u ľudí)
4. Polymorfné beta aktivity, rastúce v amplitúde vo všetkých oblastiach mozgovej kôry

Sústreďme sa na hlavnú vec, vysvetlíme vám iným spôsobom význam toho, čo elektroencefalograf zaregistroval.

Ďaleko pred rokom 1953, W. Grey, ktorý študoval mozgové rytmy, navrhol, že citlivosť mozgu na elektrické vplyvy by mohla poskytovať spojenie medzi ľudskou bytosťou a niektorými princípmi zaplavujúcimi všetko okolo nás! Je dôležité poznamenať, že dĺžka elektromagnetických vĺn s alfa–rytmovou frekvenciou je veľmi blízka obvodu zemegule a blízka prírodnej rezonancii Zemského ionosférického systému, v ktorom je dĺžka hlavnej rezonančnej vlny blízka obvodu Zeme.

Analýzou väzieb medzi mozgovými rytmami a elektromagnetickými poliami v tenkých vlnových nosičoch sférických vrstiev medzi zemským povrchom a spodnou ionosférou (nasledujúc Schumanna, 1952) Grey Walter a Warren MacCulloch prišli k záveru, že alfa rytmus je charakteristický procesom skenovania myšlienkových obrazcov pri sústredení sa na určité intelektuálne problémy. V roku 1960 si Koenig a jeho spolupracovníci uvedomili blízkosť medzi hlavnou rezonančnou frekvenciou zemegule a ľudským alfa rytmom.

V roku 1924 B. B. Kazhinsky pevne stanovil, spolu s V. L. Durovom, že: „vlny energie myslenia (elektromagnetické oscilácie konkrétnych frekvencií) vyžarované nervovou sústavou sa od nej rozptyľujú všetkými smermi sféroidným spôsobom, vytvárajúcim striedavé energie (elektromagnetické polia) na každý bod v okolitom priestore. Každý bod v tomto priestore (poli), bude mať meniace sa potenciály pod vplyvom vĺn energie mysle. Preto ak cestou stretávajú vlny mysle vhodného vodiča/prijímača (nervovú sústavu nejakej inej živej bytosti), budú indukovať v druhom organizme meniace sa prúdy charakteristické pre vyžarované myšlienkové informácie.“

Geometricky sú Hórove tyče tiež zladené s hlavnou rezonanciou – planéte vlastnou frekvenciou vibrácií. Práve z tohto dôvodu, aj krátky vplyv Hórových tyčí na ľudské psycho–fyzikálne polia a energetické štruktúry stimuluje koncentráciu na vlastnou mysľou vyprodukované vnútorné obrazy, prehĺbenie tranzu alebo meditatívny účinok. Vzhľadom k tomu, že psychika potrebuje mesiace neustálych príprav na dosiahnutie potrebnej úrovne, keď sa používajú Hórove tyče MONO, tréningové časy sa podstatne skracujú, zatiaľ čo efekt sa stáva výrazne vyšším ako keď je dosiahnutý obyčajným myslením. Tento záver poskytuje vedecké vysvetlenie pre mechanizmus telepatickej komunikácie medzi ľuďmi, pri ktorom sa Hórove tyče správajú ako zosilňovače týchto schopností.

Kňazi s dobre vyvinutým a pripraveným energetickým systémom používali Hórove tyče MONO s kryštálmi rezanými zvláštnym spôsobom, ktorý posilnil niektoré z vlastností tyčí.

Všetky druhy Hórových tyčí, a tiež materiály z ktorých sú medené a magnetické časti, rovnako ako aj vložky s medeno-zinkovými plátmi, absolvujú 12-denné cykly expozície vo Veľkej pyramíde postavenej špeciálne pre tento účel. To dáva Hórovým tyčiam špeciálne vlastnosti umožňujúce im naladiť sa rýchlo a hlboko na ľudský organizmus.

Základné balenie obsahuje: Hórove tyče MONO, špeciálne pásky, určené na držanie Hórových tyčí cez noc, bavlnený obal na Hórove tyče, certifikát.

Dôležité informácie nájdete i ›› v našom blogu.

›› Obráťte sa na nás s otázkami, sme tu pre Vás 7 dní v týždni.

231,31 €
Sekcia: 
Vaše hodnotenie: 
☥: 

UPOZORNENIE: Používanie produktov ponúkaných na subdoménach ENERGIAZIVOTA.SHOPCEZOKNO.SK a ENERGIAZIVOTA.KOSICEK.SK je na vlastnú zodpovednosť, uvedené produkty nie sú zdravotníckymi prístrojmi a nenahrádzajú lekársku liečbu, ani konzultáciu s odborníkom.