SHOP CEZ OKNO newsletter

Hórove tyče MONO-6 celý set

Obľúbené: 

Kňazi s dobre vyvinutým a pripraveným energetickým systémom používali Hórove tyče MONO s kryštálmi rezanými zvláštnym spôsobom, ktorý posilnil niektoré z vlastností tyčí.

Na vytvorenie nástroja pre komunikáciu s konkrétnymi energetickými tokmi, sa umiestnia vo vnútri „Hórovej tyče“ kryštály narezané do tvaru šesťstranných hranolov.

701,62 €

Stránky

UPOZORNENIE: Používanie produktov ponúkaných na subdoménach ENERGIAZIVOTA.SHOPCEZOKNO.SK a ENERGIAZIVOTA.KOSICEK.SK je na vlastnú zodpovednosť, uvedené produkty nie sú zdravotníckymi prístrojmi a nenahrádzajú lekársku liečbu, ani konzultáciu s odborníkom.

Subscribe to SHOP CEZ OKNO newsletter