ÚVODOM...

„Vezmite si akúkoľvek knihu o starovekej egyptskej kultúre a pozrite sa bližšie na sochy faraónov: uvidíte, že všetci zvierajú v rukách predmety podobné tyčiam. Ich korene smerujú do hlbín času...“

Tieto tyče, s ktorými sa faraóni v priebehu svojho života nikdy nerozlúčili, boli harmonizéry dvoch základných tokov energie, ktoré starovekí Egypťania nazývali BA a KA, zodpovedajúce Jing a Jang v orientálnej tradícii.

Pre starovekých Egypťanov boli BA a KA dvomi zložkovými prvkami ľudskej entity, dvomi zdrojmi životnej energie. Zatiaľ čo patrične interagujú, životné funkcie organizmu sú zachované a tá osoba žije bez akýchkoľvek zvláštnych problémov.

Pre riadenie energetickej rovnováhy v tele používali starovekí Egypťania „Hórove usmerňovače energie” — tyče s rôznym obsahom.

Používanie týchto valčekov v značnom rozsahu pomáhalo faraónovi (alebo inému užívateľovi) zdokonaľovať jeho nervový, energetický a (ako dôsledok) imunitný systém, zlepšovať svoj zdravotný a fyzický stav, keďže tyče mali blahodarný účinok na tieto oblasti. Ich správne a systematické používanie umožňovalo faraónovi alebo kňazskému užívateľovi pripravovať sa na „Vzťah s Bohmi”.

Ak sa denne pravidelne dodržiavajú určité podmienky a robia sedenia, Hórove usmerňovače energie nielen korigujú, ale tiež stimulujú nervový, energetický a imunitný systém dotyčnej osoby, vytvárajúc predpoklady pre ich zlepšenie. Toto si vyžaduje prácu založenú na presnom pochopení toho, čo sú Hórove tyče a princípu, na ktorom fungujú, znalosti o cykloch aktivity v ľudskom energetickom systéme a množstve prvkov vytvárajúcich komplexný prístup, ktorého podstatnou súčasťou je interakcia s prírodnými zdrojmi energie, ako sú stromy, rieky, jazerá, more a hory.

Hórove usmerňovače energie sú tiež prostriedkom prevencie, poskytujúc pri určitých poruchách možnosť napraviť špecifické odchýlky od normy, keďže ovplyvňujú veľmi hlboko prebiehajúce fyziologické a energetické procesy.

Je dôležité zdôrazniť, že vedomosti starovekých Egypťanov sa nezakladali na mystických, astrologických alebo ezoterických náukách, ale na striktnom uchopení princípov, na ktorých je založený vesmír.

Inými slovami, základom teoretických a duchovných výtvorov starovekých egyptských Zasvätencov sú na prvom mieste výhradne Vedomosti a nie viera.

OTVÁRAME PRI PRÍLEŽITOSTI 100. VÝROČIA SPOLOČNÉHO ŠTÁTU SLOVÁKOV A ČECHOV

UPOZORNENIE: Používanie produktov ponúkaných na subdoménach ENERGIAZIVOTA.SHOPCEZOKNO.SK a ENERGIAZIVOTA.KOSICEK.SK je na vlastnú zodpovednosť, uvedené produkty nie sú zdravotníckymi prístrojmi a nenahrádzajú lekársku liečbu, ani konzultáciu s odborníkom.